Cyrk HyperCard    

HtmltegnTilMactegn

HtmltegnTilMactegn er en HyperTalk-udvidelse (XFCN), der kan oversætte fra html-tegn til Mac’ens tegnsæt.


Om konverteringen

Tegn konverteres fra ISO 8859-1-tegnsættet (der bruges i html) til Mac-tegnsættet. Desuden konverteres Windows-tegn (128-159), selv om disse egentlig ikke er med i ISO 8859-1-tegnsættet.

Visse tegn konverteres til flere tegn, f.eks. ¼, ½ og ¾.

Tegn, der ikke findes i Mac-tegnsættet, konverteres til ¿.

Tegnangivelser med &...; konverteres til det tilsvarende tegn, for eksempel Å til Å, Ù til Ù, og ≠ til . Også €-Ÿ konverteres. Disse tegn og koder er egentlig ikke med i standarden for html, men anvendes ikke desto mindre blandt andet af en almindelig html-editor fra et stort firma, der burde vide bedre

„White space” – mellemrum (32), linieskift (10 eller 13) eller „form-feed” (12) – konverteres til mellemrum. Efterfølgende „white space” ignoreres.

Blød bindestreg konverteres til tegn 31.

„Tags”, f.eks. <P> eller <BR>, konverteres ikke (men indholdet konverteres).


  Hent »HtmltegnTilMactegn«
(8k, skal pakkes ud med StuffIt Expander)

Cyrk   |   HyperCard   |   HyperTalk