Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

Ph.d.-kursus i musikvidenskab på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, Danmark, 8.-12. maj 2000

Beskrivelse og fortolkning
Kursets struktur

Morning lectures:

Hver af de fem morgener vil en gæsteforelæser angribe emnet fra sin egen vinkel. Forelæsningen vil efterfølges af en diskussion.

Gæsteforelæserne er:
       Emeritus Professor Bruno Nettl, University of Illinois
       Professor Richard Middleton, University of Newcastle
       Professor Leo Treitler, City University of New York
       Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo
       Professor David Osmond-Smith, University of Sussex

Se titler og oplæg for forelæsningerne


Afternoon sessions:

Eftermiddagen deles op i to afdelinger. Den første vil bestå af oplæg ved de deltagende ph.d. studerende. De ph.d. studerende kan have indleveret et paper på forhånd, som så vil blive udsendt til de andre deltagere før kurset - inklusive gæsteforelæseren. Gæsteforelæseren deltager altså også i denne første del af eftermiddagen og reagerer på de studerendes oplæg og/eller papers i forbindelse med den diskussion, der følger hvert oplæg.

Den anden halvdel af eftermiddagen vil foregå på dansk/skandinavisk og bestå af opfølgende diskussioner.

Eftermiddagsafdelingerne (eller nogle af dem) vil også omfatte introduktioner til og diskussioner af relevante tekster, nye eller 'klassiske', som deltagerne vil blive bedt om at have læst før kurset.

Det er den overordnede ide, at de ph.d.-studerende og gæsteforelæseren under disse omstændigheder får mulighed for at komme i tæt dialog og at programmet for hver dag skal sammensættes sådan at forelæsning, tekstdiskussioner og oplæg bliver integrerede, tematisk eller ud fra det teoretiske udgangspunkt.


 
Se detaljeret program   |   Forside

Sidst opdateret: 9. april 2000