Jesper Juellund Jensen      

Bibliografi


Nedenfor er en bibliografi med udvalgte bøger og artikler. Se eventuelt også bibliografien for mit ph.d.-projekt.


Bøger


Brackett, David

1995Interpreting popular music. Cambridge University Press, Cambridge.

Cadwallader, Allen & Gagné, David

1998Analysis of Tonal Music. A Schenkerian Approach. Oxford University Press, New York / Oxord.

Cook, Nicholas

1987A Guide to Musical Analysis. W. W. Norton & Company, Inc., New York / London.

Covach, John & Boone, Graeme M.

1997Understanding Rock. Essays in Musical Analysis. Oxford University Press, Oxord.

Everett, Walter

1999The Beatles as musicians. Revolver through the Anthology. Oxford University Press, New York / Oxford.

Forte, Allen & Gilbert, Steven E.

1982Introduction to Schenkerian analysis. W. W. Norton & Company, Inc., New York / London.

Hammer, Thomas & Jensen, Jakob

1998Soul - sort musik i 1960’erne. Forlaget Systime A/S, Århus.

Jensen, Jesper Juellund

1995Rockharmonik. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København.

Jerrentrup, Ansgar

1981Entwicklung der Rockmusik von den Anfängen bis zum Beat. Gustav Bosse Verlag Regensburg.

Kramarz, Volkmar

1983Harmonieanalyse der Rockmusik. B. Schott’s Söhne, Mainz.

MacDonald, Ian

1995The Beatles – revolution i hovedet – The Beatles' indspilninger & tresserne. Forlaget Klim, Århus.

Merwe, Peter van der

1989Origins of the popular style. Oxford University Press, Oxford.

Michelsen, Morten

1997Sprog og lyd i analysen af rockmusik. Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet, København.

Middleton, Richard

1990Studying Popular Music. Open University Press, Milton Keynes, Philadelphia.

Moore, Allan F.

1993Rock: The Primary Text. Open University Press, Buckingham / Philadelphia.
1997The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Cambridge University Press, Cambridge.

Titon, Jeff Todd

1994Early Downhome Blues: A Musical and Cultural Analysis . University of North Carolina Press, Chapel Hill & London.

Artikler


Björnberg, Alf

1984»There’s something going on – om eolisk harmonik i nutida rockmusik« i Tvärspel – trettioen artiklar om musik. Festskrift till Jan Ling, side 371-385. Musikvetenskabliga institutionen, Göteborg, Göteborg.
1997»Om tonal analys av nutida populärmusik« i Dansk Årbog for Musikforskning XXIV, 1996, side 69-84. Dansk Selskab for Musikforskning, Engstrøm & Sødring Musikforlag, København.

Brackett, David

1992»James Brown’s ‘Superbad’ and the double-voiced utterance« i Popular Music. Volume 11/3, side 309-324. Cambridge University Press, Cambridge.

Burns, G.

1987»A typology of ‘hooks’ in popular records« i Popular Music. Volume 6/1, side 1-20. Cambridge University Press, Cambridge.

Fitzgerald, Jon

1995»Motown crossover hits 1963-1966 and the creative process« i Popular Music. Volume 14/1, side 1-12. Cambridge University Press, Cambridge.

Middleton, Richard

1993»Popular music analysis and musicology: bridging the gap« i Popular Music. Volume 12/2, side 177-190. Cambridge University Press, Cambridge.

Moore, Allan

1992»Patterns of harmony« i Popular Music. Volume 11/1, side 73-106. Cambridge University Press, Cambridge.

Temperly, David

1999»Syncopations in rock: a perceptual perspective« i Popular Music. Volume 18/1, side 19-40. Cambridge University Press, Cambridge.

Winkler, Peter

1997»Writing Ghost Notes: The Poetics and Politics of Transcription« i Keeping Score. Music, Disciplinarity, Culture, side 169-203. The University Press of Virginia.

Ved at klikke på en titel kommer du som regel til Amazon.co.uk’s side for den pågældende bog eller til en anden side om bogen. For at der ikke skal være nogen tvivl: Hvis tilstrækkeligt mange køber bøger efter at have valgt dem fra denne side, vil Amazon udbetale en andel til mig. Tjek eventuelt også, om bogen fås billigere hos andre boghandlere...