Jesper Juellund Jensen

Opgave til uge 7: Schenker-analyse af Beethoven

[Node med tema af Beethoven]

Opgave: Lav en Schenker-analyse af temaet ovenfor.

Løsningen vil sandsynligvis være en enkelt graf, der kombinerer en baggrunds- og middelgrunds/forgrundsanalyse, men du kan også lave to grafer under hinanden med to forskellige detaljeringsgrader. Grafen skal være på én linie, så det kan være en fordel med nodepapir, der er „på den anden led“.

Temaet kan anskues som en selvstændig form, der indeholder en komplet artikulation af en ursats. Ursatsen skal fremgå af analysen. Husk, at hver af tonerne i urlinien (der skrives med „hvide“ nodehoveder) skal være forsvarligt understøttet af harmonikken på middelgrunds/baggrunds-niveauet.

Temaet indeholder en del gentagelser. Hvis ikke de spiller en særlig rolle for middelgrunden/baggrunden, kan de udelades i analysen. For eksempel kan de sidste otte takter udelades.

Der er ikke én korrekt løsning på opgaven. Overvej forskellige alternativer og foretag så et valg...

Opgaven er fundet side 171 i Forte & Gilbert, Introduction to Schenkerian Analysis (1982), men er her omformuleret.