Jesper Juellund Jensen      

Evaluering


Resultaterne af spørgeskemaerne er samlet af Maren, der også tog referat fra evalueringen. Tusind tak!


Svar på spørgeskema

UNDERVISER: Jesper Juellund Jensen HOLD: Musikalsk analyse af populærmusik SEMESTEREVALUERING MI F00

meget tilfreds meget utilfreds
1. Hvordan er du tilfreds med underviserens indsats (formidling, tilrettelæggelse, m.v.)? 6 4
Begrund gerne dit svar:
Inspirerende
Meget forståelig og pædagogisk
Velforberedt
God semesterplan + hjemmeside
Veforberedt, inspirerende

meget tilfreds meget utilfreds
2. Hvordan er du tilfreds med de studerendes indsats ( fremmøde, aktiv deltagelse m.v.)? 3 5 2
Begrund gerne dit svar:
Folk burde lave mere
Sløvet forberedelse – går ud over undervisningsforløb
Meget ringe forberedelse
Folk har generelt været dårligt forberedte

meget tilfreds meget utilfreds
3. Hvordan er du tilfreds med undervisningsforløb og form? 5 4 1
Begrund gerne dit svar:
God struktureret opbygning
Følger planen godt
Surt med så mange aflysninger omkr. påske
Musiknært
3 timers blokke gode
God hjemmeside
Beror meget på hvad vi har fundet ud af derhjemme – god ting
„Flowet“ i undervisningen lider under, at vi ikke er bedre forberedt

meget tilfreds meget utilfreds
4. Hvordan er du tilfreds med litteratur/ musikalsk repertoire? 7 2 1
Begrund gerne dit svar:
Gode relevante artikler, der kan bruges med det samme i konkret analyse
God blanding af teori og praktisk
Bredt musikalsk repertoire med god sammenhæng til litteratur
Spændende at dykke ned i musik man normalt ikke lytter til
Gerne endnu flere lydeks.

meget tilfreds meget utilfreds
5. Hvordan er du tilfreds med dit personlige faglige udbytte af undervisningsforløbet? 3 4 3
Begrund gerne dit svar:
Blevet klogere
Har været en skulker
Ikke tilfreds med indsats
Stort udbytte i forhold til arbejdsindsats.
Jeg har heller ikke været grundigt forberedt

Eventuelle forslag til ændringer:
Mere tid til at koncentrere os om en bestemt genre (country/ boy bands) – dog meget lærerigt og brugbart.
Større indsats blandt studerende.
Man burde sige „afsæt x antal timer til lektier/ forberedelse hver uge“ – hvad indebærer dette kursus?
Gruppefremlæggelse der var forberedt hjemmefra, så kunne man komme mere i dybden i stedet for at lave dem i timerne, da det altid er de samme, som har lavet lektier og de samme, som er i gruppe med hinanden

Referat vedr. evaluering af pop & rock-analyse

 • Enormt dårlige til at forberede os – forberedelse langt under standard i forhold til andre kurser på MI.
 • Ikke gode til at komme til tiden.

Forslag til løsning på dette:

 • Måske bedre med skr. afleveringer.
 • Måske skulle der siges ved kursets begyndelse hvor mange timers forberedelse der forventes,
 • Måske skulle der også spørges hvem der skal til eksamen og hvem der bare sidder med – der blev foreslået at man spurgte 2-3 gange inde i kurset, (da man jo ikke kan forvente, at de der ikke skal til eksamen forbereder sig i nær så høj grad, som dem der skal!)

Mange mente at de havde fået meget ud af kurset, da det er en konkret analyse form, vi har haft med at gøre.
Mange mente desuden også, at det var en meget interessant indgang til kurset – at det var helt ned på melodidannelsesniveau.
Også det at arbejde med selv melodik i rock/pop mente en del var yderst spændende, da der ikke findes særlig meget stof vedr. dette emne.

Der var delte meninger vedr. spørgsmålet om der var for meget „flueknepperi“ vedr. emne, de fleste mente dog, at det var rart endelig at gå helt ned i detaljen.

Hvorfor 3 timer?

 • Nogle mente, at 3 timer var meget lang tid, hvis det hele var forelæsninger. JJJ forklarede, han havde regnet med større elevbidrag.
 • Alle var enige om, at 3 timer var en god ting, når der var gruppearbejde, en god ting; tid til fordybelse.
 • JJJ: forundret over i hvor høj grad, vi tog for gode varer, hvad vi læste – at vi ikke var mere kritiske.
 • Vi: synes selv, at vi var kritiske overfor Schenker.

Ting vi godt kunne tænke os mere af:

 • Mere genre, meget spændende at dykke ned og finde typiske træk som f.eks. med country.
 • Flere lydeksempler – at få noget lyd bag teorierne.