Jesper Juellund Jensen      

Kursus i rock & pop-musikanalyse


Fra lektionskataloget

Kursus i musikalsk analyse af populærmusik i perioden 1955 til i dag med hovedvægt på de mest centrale stilarter i første halvdel af perioden.
 
En række analytiske beskrivelsesmodeller gennemgås teoretisk og med praktiske eksempler og øvelser – modus, tonalitet, formanalyse, metrik, gestusanalyse, Schenker-analyse, syntaktiske beskrivelser, motiv (musem), harmonik, musikalsk udvikling/stasis mm. Beskrivelsesmodellernes relevans, styrker og svagheder, implikationer mv. diskuteres.
 
Der tages udgangspunkt i forestillingen om musikalsk norm eller matrix, og en orientering i konkrete populærmusikalske normer vil indgå i kurset – dels generelle normer (f.eks. melodirytmestrukturer og bluesmodus), dels en mere historisk orienteret gennemgang (med hovedvægt på første del af perioden). I slutningen af kurset vil vi se nærmere på normer i en udvalgt stilart.
 
Transskription udgør en væsentlig del af kurset, herunder drøftelse af dens formål og begrænsninger, diskussion af forskellige transskriptionsstrategier og praktiske øvelser.