Jesper Juellund Jensen      

Rytmemodeller – baggrund


  1. Formelle modeller – en introduktion
  2. Model for rytme
  3. Model for simpel melodirytme – med udgangspunkt i den generelle model for rytme
  4. Model for versrytme (i pop & rock) – med udgangspunkt i den generelle model for rytme.