Jesper Juellund Jensen      

Rytmemodeller – regler


Rytme (generelt)

a1) En „tekstrytme“ for en frase er en liste med teksttryk

a2) En „tone“ X er karakteriseret ved følgende tre egenskaber:
      XTeksttryk: Teksttrykket for tonens tekst
      XPosition: Tonens metriske position
      XLængde: Tonens rytmiske længde

a3) En „rytme“ for en frase er en liste af toner

a4) For en given tone X og dens efterfølger Y, skal XPosition + XLængde = YPosition

 

b1) Et metrum er en liste af længder, der repræsenterer metriske lag

b2) Et lag i et metrum kan udtrykkes som et multiplum af det efterfølgende lag

 

c1) En position P siges at „tilhøre“ et metrisk lag M, hvis P kan udtrykkes som et multiplum af M

c2) En længde L siges at „tilhøre“ et metrisk lag M, hvis L kan udtrykkes som et multiplum af M

 

d1) Positioner skal tilhøre det laveste metriske lag i metrummet

d2) Længder skal tilhøre det laveste metriske lag i metrummet

d3) Den sidste tone skal ende på en position, der tilhører det næstlaveste metriske lag i metrummet

 

e) For et par af positioner P, Q gælder, at P „er mere metrisk betonet end“ Q, hvis og kun hvis P tilhører et højere metrisk lag end Q


Regler for simpel melodirytme

Reglerne for simpel melodirytme udgøres af de generelle regler for rytme (a-e) samt af følgende regler:

f1) For en vilkårlig tone skal der gælde, at den ikke er en synkope

f2) En tone X er ikke en synkope, hvis der for alle positioner P mellem XPosition og XPosition+XLængde gælder, at P ikke er mere metrisk betonet end XPosition

 

g) For ethvert par af toner X, Y skal det gælde: XTeksttryk>YTeksttryk ⇒ XPosition er mere metrisk betonet end YPosition

 

h) For enhver tone X skal der gælde: XLængde ∈ {1·B, 2·B, 3·B}, hvor B er det laveste metriske lag


Regler for versrytme

Reglerne for versrytme udgøres af de generelle regler for rytme (a-e) samt af følgende regler:

f) Metrummet er [ helnode  ,  halvnode  ,  fjerdedelsnode  ,  8.-delsnode  ]

 

g1) En „standardrytme“ er en rytme, der består af standardtoner

g2) Standardtone: Toners længde kan være 8.-delsnode og fjerdedelsnode

g3) Standardtone: En tone med trykket - kan falde på 1, 2, 3 eller 4

g4) Standardtone: En tone med trykket - kan falde på „4og“ eller „2og“ (lift)

g5) Standardtone: En tone med trykket u kan falde på „1og“, 2, „3og“ eller 4

g6) Standardtone: En tone med trykket u kan falde på „4og“ eller „2og“ som en 8.-delsnode

 

h) Polyrytme: Trykstærk stavelse på „2og“ efterfulgt af to tryksvage stavelser på 3 og „3og“

 

i) Versrytme: består af (nul, en eller flere) standardrytmer og polyrytmer